0295-612 88 info@scanware.se

Vidareförädling

FinScans BoardMaster-system

kan med enkla medel utökas med olika typer av vidareförädlingsmoduler beroende på kundens behov och önskemål. Till stor del utvecklade i samarbete med våra kunder.

Moduler för vidareförädling med FinScan BoardMaster:

  • Komponentsortering
  • Fingerskarvning
  • Kvist / defektfria zoner
  • Frisk / svartkvist sortering
  • Bedömning av spontat virke
  • Kapsortering
  • Rip in two / three
  • Cut in two
  • Omkantning
Magnus Skoglund

Magnus Skoglund

Marknad och försäljning, Sverige och Norge.

…………………………….

Kontakta gärna mig om du  har någon fråga gällande produkten.

Mobil: +46 73 026 76 64
E-post: ms@scanware.se