0295-612 88 info@scanware.se

Hållfasthetssortering

FinScans BoardMaster-system är fullt godkända för hållfasthetssortering enligt 14081-2 helt utan knack, böjande maskin etc. Hållfasthetssorteringen sker enbart med FinScan BoardMaster med mycket goda utfall helt utan kompletterande system som våg, densitetsmätare eller fuktmätare. 

Godkännandet gäller FinScan BoardMaster HDL och FinScan BoardMasterNOVA / NOVA-N.

Omfattning:
FinScan BoardMaster HDL
C-sortering upp till C30 + TR26  , Gran & Furu 

FinScan BoardMasterNOVA / NOVA-N
C-sortering upp till C40 , Furu

C-sortering upp till C35 , Gran

T-sortering upp till T22 , Gran & Furu

Avancerade algoritmer, lång erfarenhet och ett starkt samarbete med våra har hjälpt oss att nå detta resultat och vidareutveckling sker konstant. 

 

Magnus Skoglund

Magnus Skoglund

Marknad och försäljning, Sverige och Norge.

…………………………….

Kontakta gärna mig om du  har någon fråga gällande produkten.

Mobil: +46 73 026 76 64
E-post: ms@scanware.se