0295-612 88 info@scanware.se

…what we see
is what you saw

FinScan Oy är ett privatägt finskt teknologiföretag, som grundades 1988. FinScan växte snabbt till en ledande leverantör av automatiska sorteringssystem med fokus på värdeoptimering. FinScans verksamhet är global och FinScan har levererat över 450 system till sågverk i 21 olika länder.

BoardMasterNOVA-N

Icke-vändande värdeoptimerande kvalitetssortering sett från 10 olika vinklar.

BoardMasterNOVA

Vändande värdeoptimerande kvalitetssortering sett från 10 olika vinklar.

BoardMaster HDL

Vändande 4-sidig värdeoptimerande kvalitetssortering.

BoardMaster HDL E1

Kantverksoptimering.

EndSpy

Brädändesanalys.

MoistSpy

Fuktighetsanalys.

Hållfasthetssortering

Hållfasthetssortera med högt utfall och utbyte.

Vidareförädling

Moduler för vidareförädling.

Uppgr. BoardMaster NT

Möjlighet att uppgrardera ditt äldre BoardMaster NT-system.