0295-612 88 info@scanware.se

Boardmaster NOVA-N

Produktionsanalys i realtid

Rätt information vid rätt tillfälle. WoodLive är en komplett lösning för produktionsanalys i sågverket. Både i realtid och i efterhand. Allt för att underlätta arbetet hela vägen från golvet upp till kontoret och för att få ett kvitto på att det ni gör fungerar som det ska.

Insamling

WoodLive samlar in data från sågverkets produktionsenheter i realtid. Systemet är händelsestyrt—ett brädämne registreras i samma stund som det passerar någon mätpunkt i sågverket. Presentation Produktionen visualiseras—i direktsändning! Visningen är helt anpassningsbar. På så sätt säkerställs att den infomration och de nyckeltal som visas är relevanta för just er.

Lagring

Brädämnet lagras med egenskaper. Lagring sker effektivt, 25 års produktion ryms på ett USB-minne! Analys WoodLive ger er ögonblicklig återkoppling på hur produktionen fortlöper. Därmed kan åtgärder sättas in omedelbart vid behov. Överensstämmer utfallet med det på förhand önskade? Var i sågverket uppstår avvikelsen?

Uppföljning

Produktionsanalys kan naturligtvis också göras i efterhand. På så sätt kan analysen både breddas och fördjupas. Uppföljning kan göras på vilken PC som helst, dvs ingen anslutning till produktions– eller kontorsnätverket krävs.

Rapportering

Rapporter genereras utifrån aktuell eller tidigare lagrad produktion. Rapporternas omfattning och utseende kan anpassas efter behov. Standardformat som PDF, Excel och JPG stöds.

Magnus Skoglund

Magnus Skoglund

Marknad och försäljning, Sverige och Norge.

…………………………….

Kontakta gärna mig om du  har någon fråga gällande produkten.

Mobil: +46 73 026 76 64
E-post: ms@scanware.se