0295-612 88 info@scanware.se

StickSorter

StickSorter kvalitetssäkrar ert omlopp av strön och sorterar automatiskt bort de exemplar som inte uppfyller era krav. Ni får där igenom en snabbare, säkrare och mer effektiv ströläggning. 

StickSorter var det första systemet i drift i världen av sitt slag och är ett naturligt nästa steg när ni behöver öka tillgängligheten i er ströläggning. 

Systemet kräver väldigt lite underhåll, har låg ägandekostnad och ställs in med bara ett fåtal parametrar via det intuitiva användargränssnittet. 

Med fokus på snabbhet, precision och användarvänlighet blir StickSorter ett modernt inslag i ert sågverk.   

SAMMANFATTNING

ANALYS AV FÖLJANDE EGENSKAPER

 • Tjocklek
 • Stukningar och brott
 • Bredd
 • Flatböj
 • Längd
 • Kantkrok
 • Ojämnheter /tryckskador

Scanning, analys och sortering sker i hastigheter upp till 300 strön per minut.

Defekta strön kasseras med pneumatiska avpetare.

 

TEKNIK

Fördelar med StickSorter By Adec :

 • Skapar en jämnare drift med färre stopp och störningar i ströläggningen, vilka annars kan orsaka flaskhalsar.
 • Ni slipper strön som slits ned, går sönder och som kan fastna i ströläggaren.
 • Kräver väldigt lite underhåll.
 • Har ett modernt, användarvänligt gränssnitt.
 • Ni slipper manuell utsortering av strön.
 • Genom att analysera produktionsdata kan ströhanteringen förbättras ytterligare med ökad strölivslängd som följd.
Magnus Skoglund

Magnus Skoglund

Marknad och försäljning, Sverige och Norge.

…………………………….

Kontakta gärna mig om du  har någon fråga gällande produkten.

Mobil: +46 73 026 76 64
E-post: ms@scanware.se