0295-612 88 info@scanware.se

…what we see
is what you saw

FinScan Oy är ett privatägt finskt teknologiföretag, som grundades 1988. FinScan växte snabbt till en ledande leverantör av automatiska sorteringssystem med fokus på värdeoptimering. FinScans verksamhet är global och FinScan har levererat över 450 system till sågverk i 21 olika länder.

FinScan NOVA-N

Icke-vändande värdeoptimerande kvalitetssortering sett från 10 olika vinklar.

FinScan NOVA

Vändande värdeoptimerande kvalitetssortering sett från 10 olika vinklar.

FinScan HDL

Vändande 4-sidig värdeoptimerande kvalitetssortering.

FinScan HDL E1

Kantverksoptimering.

FinScan EndSpy

Brädändesanalys.

FinScan MoistSpy

Fuktighetsanalys.

Hållfasthetssortering

Hållfasthetssortera med högt utfall och utbyte.

Vidareförädling

Moduler för vidareförädling.

Uppgr. BoardMaster NT

Möjlighet att uppgrardera ditt äldre BoardMaster NT-system.