0295-612 88 info@scanware.se

Södra Wood Unnefors förnyar!

feb 13, 2020FINSCAN, NYHET, SÅGVERK

Södra Wood fortsätter med FinScan på ytterligare ett av sina sågverk, Södra Unnefors.

Vi tackar för fortsatt förtroende och ser fram emot att följa utvecklingen framöver då vi vet att det finns ännu större planer för sågverket under 2020.


Installation sker i Mars 2020.